Skip to main content

MOGIS za devojčice u osnovnim školama

Učenice osnovnih škola, od petog do osmog razreda.

PRIJAVI SE ZA HACK#TEEN

31% devojčica u osnovnim školama veruje da zanimanja koja zahtevaju kodiranje i programiranje „nisu za njih“. U srednjoj školi taj procenat se povećava na 40%, dok tokom studiranja naraste na 58%.

Šta želimo da postignemo?
• Osnaživanje devojčica i devojaka za profesionalni razvoj u STEAM oblastima
• Suzbijanje stereotipa koji se odnose na ženska zanimanja u polju tehnologija
• Promocija pozitivnih uzora kroz stvaranje mreže mentora iz kompanija i institucija i uspostavljanje platforme za saradnju
• Isticanje kreativnog i inovativnog potencijala STEAM-a
• Unapređenje obrazovanja i usklađivanje sa potrebama tržišta rada 21. veka, doba automatizacije i industrije 4.0
• Podsticanje kolaboracije i timskog duha

Hackteen je takmičenje za učenice osnovnih škola koje u timovima od po 5 učenica kreiraju rešenje na zadatu temu poput kreiranja igrice, robota i slično zajedno sa mentorkama iz velikih tehnoloških kompanija.

Hakaton ima za cilj da osnaži i inspiriše naredne generacije devojčica u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike tako što će im pokazati da su te oblasti zanimljive, kreativne i korisne za čitavo društvo!

Povodom međunarodnog dana devojčica u IKT-u, Hackteen se održava svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Naredno takmičenje će se održati 17. maja 2022. godine

Okupi svoj tim od 5 drugarica

Napravite kratak video u trajanju od jednog minuta

Kažite nam zašto baš vaš tim treba da učestvuje

Pošaljite video i prijavite se u nastavku

Učestvujte na hakatonu!